Aangifte

 

Na de geboorte van een kind, moet je daarvan aangifte doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind geboren is. Dit dient binnen 3 werkdagen na de bevalling te gebeuren. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn.

Woont u in een andere gemeente dan waar het kind geboren is, dan stuurt de gemeente waar u aangifte doet, bericht naar de gemeente waar het kind gaat wonen. De woongemeente schrijft het kind in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in.

 

Verplicht tot aangifte zijn:

-     de vader;

-     als de vader ontbreekt of niet in staat is de aangifte te doen: iemand anders die aanwezig was bij de bevalling.

De moeder mag altijd aangifte doen.

 

Benodigde documenten voor geboorteaangifte

-     geldig identiteitsbewijs van de aangever;

-     geldig identiteitsbewijs van de moeder;

-     eventueel trouwboekje (uw kind wordt dan bijgeschreven in uw trouwboekje);

-     eventueel akte van erkenning (als uw kind voor de geboorte is erkend);

-     eventueel akte van naamkeuze (als bij de erkenning van uw kind voor de geboorte vastgelegd is welke achternaam uw kind krijgt).

 

 

 

Verloskundigenpraktijk
Het Uilennest

Eibergen, Haaksbergen en omgeving

Geukerdijk 86
7481 CC Haaksbergen
Praktijknummer: 053-5726682


Spreekuren:
Dinsdag tussen 9:00-15:00 uur
Woensdag tussen 9:00-15:00 uur
Donderdag tussen 9:00-15:00 uurHet Uilennest Haaksbergen, alle rechten voorbehouden