Echo/Prenatale screening

 

In de zwangerschap worden er meerdere echo’s gemaakt: eventuele vroege echo, termijnecho, 20 weken en 32 weken echo. De meeste echo’s worden gemaakt door je eigen verloskundige in de praktijk in Haaksbergen.

Mocht er een medische reden zijn voor een of meerdere echo’s dan wordt dit aangegeven op één van de controles.

 

Vroege echo (vitaliteitsecho)

Een vitaliteitsecho vindt plaats tussen de 7-9 weken van de zwangerschap. Deze echo is bedoeld om te kijken  of de zwangerschap intact is en zich op de juiste plaats bevindt. Dit is meestal een inwendige (vaginale) echo, omdat het kindje vaak nog te klein is om via de buik te bekijken. Je kunt nog niet zoveel zien en de echo duurt ook niet zo lang. Weet wel dat er nog een kleine kans is op een miskraam, al is een kloppend hartje wel een erg goed teken!

Deze echo is niet verplicht.

 

Termijnecho

Een termijnecho vindt plaats tussen de 10-12 weken van de zwangerschap en wordt gemaakt om de duur van de zwangerschap vast te stellen. Deze echo bepaalt de definitieve uitgerekende datum. Deze echo kan meestal uitwendig, dus via de buik gemaakt worden. Deze echo wordt gekeken hoe ver je zwanger bent.

Indien er tijdens deze echo bijzonderheden worden gezien zal dit aangegeven worden.

 

Prenatale screening

Elke zwangere vrouw hoopt op een gezonde baby. Maar soms worden er ook kinderen geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. In de zwangerschap is het mogelijk om onderzoek te doen naar uw ongeboren kind. Onderzoeken naar chromosomale afwijkingen, zoals Down-, Edwards- en Patausyndroom, zijn de NIPT en de combinatietest. Hieronder staat in het kort de onderzoeken beschreven. Meer informatie kunt u vinden via www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

 

NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft.
NIPT is een test, die als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar is binnen de TRIDENT1 studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben of vanwege andere medische redenen.

Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in Nederland direct kiezen voor de NIPT. Als u hiervoor kiest, doet u automatisch mee aan de TRIDENT2 studie. Dit onderzoek kost €175.

Voor meer informatie over NIPT en de TRIDENT studie klik hier.

 

Combinatietest

Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

1. een bloedonderzoek bij de zwangere, tussen 9 en 14 weken zwangerschap;

2. de nekplooimeting. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt tussen 11 en 14 weken zwangerschap.

De uitslagen van bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap bepalen hoe hoog de kans is op een kind met Downsyndroom.

Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Patausyndroom en Edwardssyndroom. U krijgt deze informatie tenzij u aangeeft dit niet te willen weten.

 

Met de combinatietest wordt de kans ingeschat dat u in verwachting bent van een kind met Downsyndroom. Na het onderzoek weet u dus niet zeker of uw kind wel of geen Downsyndroom heeft. Bij een niet-verhoogde kans blijkt bij de geboorte heel soms dat uw baby deze aandoening toch heeft. Andersom betekent een verhoogde kans lang niet altijd dat uw kind de aandoening ook echt heeft.

In Nederland is een verhoogde kans een kans van één op 200 of hoger op het moment van de test. Een kans van 1 op 200 betekent dat van elke 200 zwangere vrouwen één vrouw zwanger is van een kind met Downsyndroom.

De uitslag van de combinatietest is een kans. Bij een verhoogde kans kunt u kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen of uw kind Downsyndroom, Patausyndroom of Edwardssyndroom heeft.

De combinatietest moet je zelf betalen. Mogelijk wordt de combinatietest wel vergoed door een aanvullende zorgverzekering. Vraag dit na bij je eigen zorgverzekeraar.

 

Download hieronder de folder “Informatie over de screening op Downsyndroom”

 

 

 

 

 

Folder Nederlands

 

 

 

Nederlands  

Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom

 

Engels / English  

Information about the screening for Down syndrome,

Edwards' syndrome and Patau's syndrome

 

Duits / Deutsch  
Informationen über das Screening auf Down-, Edwards- und Patau-Syndrom

 

 

Frans / Français
Informations relatives au dépistage du syndrome de Down,

d'Edwards et de Patau

 

 

Spaans / Español
Información sobre el screening del síndrome de Down,

Edwards y Patau

 

 

Portugees / Português
Informação sobre o rastreio das síndromes de Down,

Edwards e Patau

 

 

Papiamento / Papiamentu
Informashon tokante screening pa síndrome di down, edwards i patau

 

 

Pools / Polski

Informacje dotyczące badań przesiewowych

w kierunku Zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Pataua

 

 

Turks / Turkçe
Down, Edwards ve Patau sendromu tarama testi

hakkında bilgi

 

 

Chinees / Chinese   

唐氏、爱德华、帕陶综合 筛查信

 

 

Arabisch / Arabic
معلومات حول الفحص

للكشف عن

متلازمة داون

وإدوارد وباتو

 

 

 

 

Meer info over onderzoeken in de zwangerschap.

www.rivm.nl/zwangerschapsscreening

 

 

20 weken echo

De meeste kinderen worden gezond geboren. Toch vragen veel aanstaande ouders zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Dat is begrijpelijk. Daarom hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om voor de geboorte een 20 wekenecho te laten uitvoeren, ook wel SEO genoemd (Structureel Echoscopisch Onderzoek). Tijdens deze echo wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van het kind. Daarbij kunnen ook ernstige lichamelijke afwijkingen worden gezien. De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Voor deze echo verwijzen we naar  het Echobureau te Enschede of de Echopraktijk EVA te Winterswijk

 

Mocht er een medische reden zijn dat wordt er een extra gespecialiseerde 20 wk echo bij de gynaecoloog geregeld.

 

Download hieronder de folder “Informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek”

 

 

 

 

 

 

 

http://www.praktijkaanhetspaarne.nl/files/2014/12/SEO-722x1024.jpg

 

 

Nederlands

 

Engels / English
Information on the anomaly scan

 

Duits / Deutsch
Informationen über die strukturelle Ultraschall-Untersuchung

 

Frans / Français
Informations concernant l'examen échographique structurel

 

Spaans / Español
Información sobre la Investigación Ecográfica Estructural                                                                          

 

Portugees / Português
Informação sobre o Exame Ecográfico Estrutural

 

Papiamento / Papiamentu
Informashon tokante e Chekeo Ekoskópiko Struktural

 

Turks / Turkçe
Yapisal anomali ultra-sonografisi hakkinda bilgi

 

Chinees / Chinese
SEO chinees

 

Arabisch / Arabic
SEO arabisch

 

Pools / Polski

Badanie ultrasonograficzne w kierunku wad

strukturalnych

 

 

 

 

32 weken echo

Tijdens deze echo wordt de groei van je kindje, de hoeveelheid vruchtwater beoordeeld en de locatie van de placenta bepaald. Ook kunnen er nog bijzonderheden of aangeboren afwijkingen aan het licht komen, die niet zichtbaar waren bij de 20 weken echo.  Echter wordt hier niet specifiek naar gekeken. Indien er tijdens deze echo bijzonderheden worden gezien zal dit aangegeven worden.

 

 

 

 

Verloskundigenpraktijk
Het Uilennest

Eibergen, Haaksbergen en omgeving

Geukerdijk 86
7481 CC Haaksbergen
Praktijknummer: 053-5726682


Spreekuren:
Dinsdag tussen 9:00-15:00 uur
Woensdag tussen 9:00-15:00 uur
Donderdag tussen 9:00-15:00 uurHet Uilennest Haaksbergen, alle rechten voorbehouden