Studenten

Studenten

Om de verloskunde in Nederland op een hoog kwaliteitsniveau te houden, is veel praktijkervaring nodig voor toekomstig verloskundigen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om stage te lopen in een verloskundigenpraktijk.

Wij werken voornamelijk met de Academie verloskunde uit Maastricht samen. De studenten lopen mee tijdens spreekuren, bevallingen en kraamvisites. Afhankelijk van het leerjaar van de student, zal er alleen worden meegekeken, of zullen ook handelingen door de student worden verricht onder supervisie van één van ons. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit uiteraard aan ons kenbaar maken.

Als er een student in onze praktijk stageloopt, zullen wij dit op deze site en social media melden.

Wij hopen dat onze studenten veel van jullie mogen leren, want zonder ervaring… geen verloskundigen!