Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

Na de geboorte van een kind, moet je daarvan aangifte doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind geboren is.

Dit moet binnen 3 dagen. De geboortedag telt niet mee. Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan krijgt u ten minste 2 werkdagen langer de tijd om geboorteaangifte te doen.

Woont u in een andere gemeente dan waar het kind geboren is, dan stuurt de gemeente waar u aangifte doet, bericht naar de gemeente waar het kind gaat wonen. De woongemeente schrijft het kind in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in.

Verplicht tot aangifte zijn:

De moeder mag altijd aangifte doen.

Benodigde documenten voor geboorteaangifte