Kraamvisites

Kraamvisites

In de kraamtijd komen wij regelmatig op bezoek om te kijken hoe het met jullie gaat, meestal om de dag.

De kraamverzorgster speelt hierbij een belangrijke rol. Zij is overdag bij jullie thuis. De kraamverzorgster zal jullie helpen met de verzorging van jullie kindje en zij voert de controles uit. Samen met haar begeleiden we deze periode.

Tijdens de kraamvisites komen onder andere aan de orde of jij goed hersteld van de bevalling en of het met je kindje goed gaat. Ook wordt de bevalling besproken.

Rust tijdens het kraambed is erg belangrijk. Echter voor je herstel adviseren wij je om kraambedoefeningen te doen. Klik hier voor onze folder met oefeningen.

Bij problemen of dringende vragen tijdens en na de kraamperiode kunnen jullie of de kraamverzorgster altijd contact met ons opnemen.

Rond de 8e dag wordt het kraambed meestal afgesloten door ons en de kraamzorg. De zorg van je kindje wordt overgedragen aan de jeugdgezondheidszorg(JGZ/consultatiebureau) en de zorg van jou aan de huisarts.

Indien je in het ziekenhuis bent bevallen, en je hebt je bij ons aangemeld voor de nazorg, zal het ziekenhuis ons berichten als jullie naar huis gaan. Je hoeft ons dus niet te bellen, maar het kraamzorgbureau wel. Vanaf de eerstvolgende dag na jullie ontslag komen we jullie thuis bezoeken.

Nacontrole

Ongeveer 6 weken na de bevalling kom je nog een keer op het spreekuur voor een nacontrole. De afspraak wordt gemaakt tijdens de laatste kraamvisite. Deze controle is bij de verloskundige die ook de bevalling heeft gedaan.

We kijken tijdens deze controle voornamelijk terug op de zwangerschap en bevalling. Verder kijken we bij klachten of de wond goed genezen is. Ook komt anticonceptie weer even kort aan de orde, kan je Hb worden geprikt en bespreken we, hoe bijzonderheden van een zwangerschap of bevalling, consequenties kunnen hebben voor een eventuele volgende zwangerschap/bevalling.